‪Google+‬‏

מפרטים טכניים – מחיצות Woodfold

מפרטים טכניים של מחיצות Woodfold בפורמט PDF  

להורדת Acrobat Reader  לחצו כאן

שדה ריק – לא קיים/לא ניתן להוסיף

סדרה14022024044054064074021003300
שרטוט כללי
מסילה עליונה
פרופיל להתקנת המסילה
בתקרות אקוסטיות
מסילות רדיוס מיוחדות
שלב סיומת אחורי
אפשרויות פתיחת המחיצה
שטח הקיפול
שלב מוביל, פרופיל צד,
ידיות
שלב ביניים לחיבור קטעי המחיצה
שלב סיומת אחורי נייד
לשימוש בכיס המסתור
מנגנון עגינה לחיבור מספר מחיצות
מנגנון הנעילה
מנעול צילינדר
הוראות התקנה
הנחיות לשימוש במסילות רדיוס
מאפייני המוצר
תוספות אפשריות

    מבקש/ת מידע נוסף
    © כל הזכויות שמורות לפולדור® נבנה ע"י galea