‪Google+‬‏

מבחר צבעים – מחיצות Ilaria

חומר הגלם של הדלתות מדגם ILARIA ו- ILARIA LUX הינו באיכות ראשונה במעלה, בהתאם לתקן אירופי ולכן הצבעים עמידים לאורך זמן.

דלתות מדגם ILARIA – צבעים מס' 311, 312, 313, 315, 316, 317

דגם ILARIA LUX – צבעים מס' 503, 504, 505, 506, 508, 509/1, 510/1 ,511

הייחודיות של דגם ILARIA LUX היא במרקם המוטבע על בסיס הדלת בטכנולוגיות מתקדמות היוצרות
מרקם ייחודי שאינו מתקלף ועמיד בפני כל חומרי הניקוי הביתיים המקובלים.

את כל הדלתות ניתן לקבל עד לגובה 213 ס"מ.
דלתות שמספרי הצבע שלהן הנם 311, 312, 315, 504, 510, ניתן לקבל עד לגובה 273 ס"מ.
לצפיה בדוגמאות הצבעים באיכות טובה יש ללחוץ על תמונות שלהלן.

    מבקש/ת מידע נוסף
    © כל הזכויות שמורות לפולדור® נבנה ע"י galea