‪Google+‬‏

גימורים לבחירה – מחיצות Woodfold

פורניר עץ טבעי
לבנה Birch - פורניר עץ טבעילבנה Birch
מייפל Maple - פורניר עץ טבעימייפל Maple
אלון Oak - פורניר עץ טבעיאלון Oak
דובדבן Cherry - פורניר עץ טבעידובדבן Cherry
מהגונ Mahogany - פורניר עץ טבעימהגוני Mahogany
אגוז Walnut - פורניר עץ טבעיאגוז Walnut
למינט דמוי עץ
לבנה Birch - למינט דמוי עץלבנה Birch
מייפל Maple - למינט דמוי עץמייפל Maple
אלון טבעי Natural Oak -למינט דמוי עץ אלון טבעי Natural Oak
אלון בהיר Light Oak - למינט דמוי עץאלון בהיר Light Oak
אלון כהה Dark Oak - למינט דמוי עץאלון כהה Dark Oak
דובדבן Cherry - למינט דמוי עץדובדבן Cherry
פקאן Pecan - למינט דמוי עץפקאן Pecan
טיק Teak - למינט דמוי עץטיק Teak
מהגוני Mahogany - למינט דמוי עץמהגוני Mahogany
אגוז Walnut - למינט דמוי עץאגוז Walnut
למינט בעל טקסטורת אריג
אחלמה Amethyst - למינט בעל טקסטורת אריגאחלמה Amethyst
גיר Chalk - למינט בעל טקסטורת אריגגיר Chalk
ראטאן Rattan - למינט בעל טקסטורת אריגראטאן Rattan
טהיטי Tahiti - למינט בעל טקסטורת אריגטהיטי Tahiti
למינט חלק
שזיף Tan - למינט חלקשזיף Tan
אפור Gray - למינט חלקאפור Gray
לבן White - למינט חלקלבן White

טבלת התאמת הצבעים השלב המוביל, פרופיל הצד, הידית וחיבורי הפנלים קיימים ב- 4 גוונים: חול, חום, לבן וכסף. לכל סוג של פורניר עץ ולמינט מותאם אחד מארבעת הגוונים הנ"ל. הטבלה שלהלן מציגה את התאמת הגוונים לכל סוגי הגימורים: בעמודה הימנית – רשימת סוגי הלמינט. בעמודה השמאלית – רשימת סוגי פורניר עץ טבעי. בעמודה האמצעית – סוג הגוון התואם.   הגוון הסטנדרטי של מנגנון הפרזול ושל המסילה העליונה נקבע בהתאם למפתח הבא: כסף – בגימור למינט בגווני שזיף, גיר ואחלמה. ברונזה – ביתר הגימורים.   הגוון הסטנדרטי של מנגנון הפרזול ושל המסילה העליונה נקבע בהתאם למפתח הבא: כסף – בגימור למינט בגווני שזיף, גיר ואחלמה. ברונזה – ביתר הגימורים.

סוג למינט
גוון של שלב מוביל,
פרופיל צד, ידית
וחיבורי הפנלים
סוג פורניר עץ טבעי
לבנה - Birch
מייפל - Maple
אלון טבעי - Natural Oak שזיף - Tan
ראטאן - Rattan
טהיטי - Tahiti
חול - Sand
sand
לבנה - Birch
מייפל - Maple
אלון - Oak
אלון כהה - Dark Oak
אלון בהיר - Light Oak
מהגוני - Mahogany
דובדבן - Cherry
אגוז - Walnut
פקאן - Pecan
טיק - Teak
חום - Brown
brown
מהגוני - Mahogany
דובדבן - Cherry
אגוז - Walnut
לבן - White
גיר - Chalk
אחלמה - Amethyst
לבן - White
white
אפור - Grayכסף - Silver
silver

    מבקש/ת מידע נוסף
    © כל הזכויות שמורות לפולדור® נבנה ע"י galea